USŁUGI

Nasze usługi

Usługi prawne
Jako radca prawny specjalizujący się w szeroko pojętym prawie budowlanym dotyczącym inwestycji budownictwa przemysłowego (m.in. fabryk, magazynów, centrów handlowych, elektrowni, farm wiatrowych, infrastruktury transportowej, infrastruktury technicznej), prowadzę pełną obsługę prawną takich inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Dzięki mojemu wsparciu:

1. Bezpiecznie nabędziecie Państwo grunt pod inwestycje po przeprowadzeniu przeze mnie szczegółowego badania stanu prawnego gruntu (tzw. due diligence).

2. Uzyskacie wszelkie decyzje administracyjne niezbędne do realizacji oraz eksploatacji inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem (m.in. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie).

3. Podpiszecie sporządzone i wynegocjowane przeze mnie umowy, które należycie zabezpieczą interes Waszej firmy w trakcie inwestycji i po jej zrealizowaniu (m.in. umowy o roboty budowlane, umowy deweloperskie, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy o prace projektowe, umowy o nadzór inwestorski).

4. Będziecie Państwo mogli spokojnie przystąpić do eksploatacji inwestycji i w każdej chwili zwrócić się do mnie o pomoc.

5. W przypadku sporów z kontrahentami w związku z trwającą inwestycją lub już użytkowanym obiektem należycie zabezpieczę interesy Państwa firmy w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami.

Szkolenia
Oprócz świadczenia usług prawnych organizuję i prowadzę, poprzez swoją firmę - „Akademię Prawa Budowlanego”, szkolenia dla inwestorów realizujących inwestycje budownictwa przemysłowego. Misją firmy jest przekazywanie Klientom w ramach specjalistycznych szkoleń zamkniętych wiedzy z zakresu prawa budowlanego rozumianego jako ogół przepisów normujących realizację oraz eksploatację wspomnianych inwestycji. Ze szczegółową ofertą szkoleń można zapoznać się na niniejszej stronie internetowej: www.akademiaprawabudowlanego.pl