PRYWATNOŚĆ

Polityka prywatności

Właścicielem strony internetowej (www.kopyra.com.pl; dalej jako "Strona Internetowa") jest Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Kopyry z siedzibą w Warszawie (00 – 511) przy ul. Nowogrodzkiej 31 (dalej jako "Kancelaria"), natomiast właścicielem strony internetowej "Prawo Budowlane.Blog" (www.akademiaprawabudowlanego.pl/blog; dalej jako "Blog") jest Akademia Prawa Budowlanego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Starej Wsi (05 – 830) przy ul. Pieczarkowej 16 B. Przedmiotem niniejszej polityki prywatności (dalej jako "Polityka Prywatności") jest ochrona prywatności odwiedzających Stronę Internetową oraz Blog.

Kancelaria zastrzega sobie możliwość jednostronnego wprowadzania zmian do Polityki Prywatności w każdym czasie. Korzystającego ze Strony Internetowej lub Bloga obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Ochrona danych osobowych

W czasie korzystania ze Strony Internetowej możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Dane osobowe przetwarzane są przez Kancelarię zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), w celach komercyjnych i marketingowych, w szczególności, dla potrzeb usług prawnych świadczonych przez Kancelarię. Korzystającemu ze Strony Internetowej przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Kancelaria nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim.

Niezapowiedziane wiadomości

Kancelaria zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły zgodę na Politykę Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do Strony Internetowej, serwisów, czasopism, usług i produktów Kancelarii (np. zmiany, wewnętrzne promocje, informacje o nowych usługach), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.

Cookies (ciasteczka)

Niektóre obszary Strony Internetowej lub innych serwisów Kancelarii dostępnych przez Stronę Internetową mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego Stronę Internetową, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Prawa autorskie

Wszystkie materiały zawarte na Stronie Internetowej są objęte prawem autorskim i chronione przepisami prawa. Ich wykorzystywanie, kopiowanie czy rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób bez wiedzy i wyraźniej pisemnej zgody Kancelarii jest niezgodne z prawem oraz zagrożone odpowiedzialnością cywilną i karną.

Wyłączenie odpowiedzialności

Jakkolwiek dołożono wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na Stronie Internetowej były rzetelne, prawdziwe i kompletne, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania tychże informacji. W szczególności, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki, niedokładności, braki i inne błędy, nieaktualność czy nieautentyczność informacji zawartych na Stronie Internetowej oraz w innych serwisach dostępnych ze Strony Internetowej.

Żadne informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią opinii prawnej, porady prawnej ani jakiejkolwiek interpretacji przepisów prawa. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej niezgodnie z takim zastrzeżeniem.

Blog

Korzystanie z Bloga odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności zamieszczonej tutaj: http://www.akademiaprawabudowlanego.pl/zastrzezenia.html.